Công bố thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch


Ngày 7.11, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM.

Công bố thanh tra trách nhiệm về quy hoạch tại Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2015 đến ngày 31.12.2022. Nếu có nội dung liên quan, thời kỳ thanh tra có thể được mở rộng trước và sau thời kỳ nêu trên.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Đinh Đăng Lập, thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, sẽ nghiêm túc thực hiện quyết định thanh tra, nội dung kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Thứ trưởng khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo một cách nhanh nhất theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Về phía Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm:  Gói chi lương siêu ưu đãi cho doanh nghiệp và người lao động

Ông Bảy đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ; phối hợp tốt trong quá trình thanh tra để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, ông Bảy đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương trực thuộc có sự phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo đoàn thanh tra theo đúng yêu cầu.

Đối với đoàn thanh tra, Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể về thời gian, nội dung, tài liệu cần cung cấp để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động chung của đối tượng thanh tra; chấp hành nghiêm quy định về hoạt động của đoàn thanh tra và kế hoạch thanh tra.Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/cong-bo-thanh-tra-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-quy-hoach-185231107212555027.htm

Blog Top Review Nhanh - https://reviewnhanh.top